Om kören

Nästan hela kören vid årsmötet mars 2019. Totalt är vi drygt 30 medlemmar.

En blandad kör med både klassisk och modern repertoar.

Vi ger konserter på bland annat seniorboenden, kyrkor, bibliotek och kursgårdar. Körinternat och körresor anordnas en gång per termin.

Körsång är också friskvård.

Anders-Per Jonsson är vår körledare och dirigent, han  visar hur verken ska tolkas avseende frasering, tempo och dynamik.

Småprat före uppsjungningen.

Genrep. på Thielska Galleriet

Sommargrönska
Prat vid stugknuten
Hemma hos Bodil
Uppdukning av knytis
Häng i bersån
Sommarfest 2019

Sommarfest i ljuvlig grönska